Bład pojawia się zazwyczaj w momencie wykonania zamówienia pobraniowego (moduł cashondelivery). Lub też innej formy płatności, gdzie generowana jest faktura proforma. Zamówienie zostaje przerwane i pojawia i się biała strona tylko z tym błędęm: Przyczyną błędu jest prawdopodobnie użycie starych klas PHP do generowania pliku PDF. Moze mieć to miejsce, jeśli na oprogamowaniu w wersji […]

Domyślnie kiedy składamy zamówienie otrzymujemy e-mail z potwierdzeniem i jest do niego dołączana faktura proforma z Presta Shop. Jest ona także dostępna w koncie użytkownika dostępnym po zalogowaniu, w historii zamówień. System generuje ją w formacie PDF. Jeśli chcemy wyłączyć generowanie tego dokumentu należy wybrać opcję: Zamówienia > Faktury > Włącz faktury > Nie > […]